Forskning Udvikling Produktion Anvendelse Forskning - Grundforskning Forskning – Drug Discovery Udvikling - Præklinisk Forskning Udvikling - Klinisk Forskning Udvikling - Godkendelse Produktion Produktion - Distribution Produktion - Information og Salg Videreudvikling og Overvågning